text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Activiteiten

Voor de Gedichtendag in 2008 werden in Nederland en Vlaanderen tezamen bijna 400 activiteiten georganiseerd. Ook dit jaar nodigen Stichting Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen boekhandels, bibliotheken, uitgevers, literaire organisaties, scholen en particulieren uit om van Gedichtendag 2009 een succes te maken. Samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Vlaamse instellingen worden gestimuleerd.

Gedichtendagactiviteit aanmelden
U kunt uw activiteit voor Gedichtendag aanmelden via deze website. U deelt dan mee in de publiciteit rond Gedichtendag 2009 doordat uw activiteit wordt opgenomen in het activiteitenovericht op deze site. Daarbij kan een link worden gemaakt naar uw eigen website. Het activiteitenoverzicht wordt vlak voor Gedichtendag onder de aandacht gebracht bij de media.

Tip
-
Geef de activiteit een in het oog springende titel, die liefst in een paar woorden omschrijft wat er gaat gebeuren.
- Misschien is het mogelijk om uw activiteit te koppelen met een activiteit in uw buurland (Nederland dan wel Vlaanderen). Activiteiten die een dergelijke koppeling maken, zullen door ons extra onder de aandacht gebracht worden.

Gebruik a.u.b. geen 'Landelijke Gedichtendag'
Gedichtendag is ooit begonnen als Landelijke Gedichtendag, maar al vrij snel was ook Vlaanderen partner in de organisatie van Gedichtendag. Sindsdien is het 'Landelijke' uit de titel verdwenen en is Gedichtendag een feest waarbij zowel in Nederland als in Vlaanderen de Nederlandstalige poëzie gevierd wordt.

Wij willen iedereen die een activiteit organiseert rondom Gedichtendag van harte verzoeken om in uw folders, posters, persberichten, et cetera het niet over Landelijke Gedichtendag of Nationale Gedichtendag te hebben, maar over Gedichtendag.