text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Bundel

Ieder jaar ter gelegenheid van Gedichtendag, schrijft een bekende en doorgaans Nederlandstalige dichter, de Gedichtendagbundel.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Gedichtendag is de bekende Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog gevraagd om de Gedichtendagbundel te schrijven. Krog schrijft in het Afrikaans, een taal die nauw verwant is aan het Nederlands. De bundel, die de titel Waar ik jou word zal krijgen, bevat nieuwe gedichten van Krog en is vanaf 29 januari 2009 voor een klein bedrag te koop in de boekhandel.

Antjie Krog (1952) is een van de meest veelzijdige schrijvers van Zuid-Afrika. Haar gedichten werden veelvuldig bekroond. Naast poëzie schrijft ze proza, toneel en non-fictie, waarvoor ze onder andere de Alan Paton Award ontving. In 2000 werd haar door de Hiroshima-stichting de prijs voor vrede en cultuur toegekend.

Voor de negende Gedichtendag in 2008 schreef Mark Boog de bundel Alle dagen zijn van liefde. Het boekje, gedrukt in een oplage van 15.000 exemplaren, was in korte tijd uitverkocht. Eerdere Gedichtendagbundels werden geschreven door Leonard Nolens (2007), Menno Wigman (2006), Gerrit Kouwenaar (2005), Rutger Kopland (2004), Eva Gerlach (2003), Hugo Claus (2002), Judith Herzberg (2001) en Toon Tellegen (2000).