text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Dichter des Vaderlands

De nieuwe Dichter des Vaderlands zal op 28 januari volgens een geheel nieuwe procedure worden gekozen.

Een commissie onder leiding van ex-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven selecteert in het najaar een aantal mogelijke kandidaten. De commissie, waarin verder Thomas Vaessens (literatuurwetenschapper), Hester Knibbe (dichter), Arjen Fortuin (redacteur NRC Handelsblad) en Bas Kwakman (directeur stichting Poetry International) zitting hebben, stelt een longlist van geschikte dichters op. Vervolgens worden uit deze longlist vijf kandidaten gekozen die voorgesteld worden in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad van 2 januari 2009. Vanaf dat moment kan iedereen die dat wil een stem uitbrengen op de kandidaat die zijn of haar voorkeru heeft. In een live televisieuitzending van de NPS op 28 januari 2009 wordt uiteindelijk bekend gemaakt wie de nieuwe Dichter des Vaderlands wordt.

De nieuwe Dichter des Vaderlands zal de volgende vier jaar de Nederlandse poëzie vertegenwoordigen op binnen- en buitenlandse podia, en inspelen op nationale gebeurtenissen die tot poëzie nopen, onder andere door publicatie van verzen in NRC Handelsblad. Eerdere Dichters des Vaderlands waren Gerrit Komrij (gekozen in 2000) en Driek van Wissen (gekozen in 2005).

De verkiezing van de nieuwe Dichters des Vaderlands wordt georganiseerd door: de Koninklijke Bibliotheek, NPS, NRC Handelsblad, de Poëzieclub en stichting Poetry International.

Kijk ook op www.dichterdesvaderlands.nl voor meer informatie.